Zvolte si váš jazyk

Úřední překlady českých dokumentů do angličtiny

Absolute Czech Translations nabízí ověřené překlady úředních dokumentů z angličtiny do češtiny a z češtiny do angličtiny. Obvykle jsou požadovány u dokumentů, které vydaly matriky, soudy, vládní úřady, atd., například rodné listy, oddací listy, vysvědčení o způsobilosti k uzavření manželství, soudní rozsudky, úmrtní listy, lékařské zprávy nebo úřední korespondence, atd. Ověřené překlady, které firma Absolute Czech Translations dodává, splňují zákonné požadavky a jsou vždy přijaty českými i britskými úřady, jako jsou matriční úřady, imigrační úřad, vzdělávací instituce, soudy, banky, vládní organizace, právní firmy, zaměstnavatelé, atd. a také zastupitelskými úřady cizích zemí (Velvyslanectví, ambasády, konzuláty)

Všechny ověřené překlady úředních dokumentů z angličtiny do češtiny jsou zkontrolovány další profesionální českou překladatelkou a opatřeny překladatelskou doložkou s kulatým ověřovacím razítkem s českým státním znakem, jaké požadují české úřady (včetně Zvláštní matriky v Brně, Konzulátu České republiky v Londýně, městskými úřady a matrikami v České republice, atd.)

Překlady úředních dokumentů s češtiny do angličtiny jsou svázány s překladatelskou doložkou a opatřené přelepkou s logem profesní britské překladatelské organizace Institute of Translation and Interpreting. Takto prezentované překlady jsou uznávány všemi anglickými úřady.

Milada Cogginsová Zajíčková pracuje jako profesionální překladatelka na volné noze a je zapsána u Konzulárního oddělení České ambasády v Londýně jako na seznamu dodavatelů jazykových služeb.

Níže jsou uvedeny příklady dokumentů, u kterých je obvy.


Ověřené překlady osobních dokumentů vydaných matričními úřady nebo soudy


Ověřené překlady úředních dokumentů vydaných vládními úřady nebo vytvořených právními zástupci


Ověřené překlady osvědčení o dosaženém vzdělání a získání kvalifikace z češtiny do angličtiny a z angličtiny do češtiny


Webové stránky vytvořila společnost Acorn Web Design, Wantage, Oxfordshire