Zvolte si váš jazyk

Úřední překlad oddacího listu z češtiny do angličtiny

Úřední překlad oddacího listu z češtiny do angličtiny budete potřebovat, například pokud:

Milada Cogginsová Zajíčková majitelka firmy Absolute Czech Translations dodává úřední překlady českých oddacích listů, které uznávají všechny britské úřady i úřady v dalších anglicky mluvících zemích.


Úřední překlady Českých oddacích listů do angličtiny pro britské úřady

Pro britské úřady, jako jsou matriční úřady, banky nebo Ministerstvo vnitra Velké Británie (Home Office – Border Agency) je zpravidla dostačující, pokud je anglický překlad svázaný s fotokopií českého oddacího listu a s překladatelskou doložkou, na které je uvedeno prohlášení překladatele a jeho kontaktní údaje a podrobnosti o jeho profesionálních kvalifikacích a členství u profesních sdružení. Milada Cogginsová Zajíčková má členství jako kvalifikovaná překladatelka u britské překladatelské organizace The Institute of Translation and Interpreting.


Úřední překlady oddacích listů do angličtiny pro úřady jiných států

Některé úřady cizích států požadují, aby český oddací list byl opatřený apostilou Ministerstva zahraničních věcí České republiky. V některých případech také trvají na tom, aby překlad byl svázán s originálem. Australské úřady při žádosti o vízum trvají na tom, aby překladatel byl zaregistrovaný u některé britské překladatelské organizace, jako je The Institute of Translation and Interpreting. Jiné úřady požadují, aby úřední překlad byl svázaný s překladatelskou doložkou, na které bude ověřovací kulaté razítko s českým státním znakem.


Jak objednat úřední překlad českého oddacího listu do angličtiny

 1. Vzhledem k tomu, že úřady mají na překlady různé požadavky, doporučujeme, aby si klienti nejprve zjistili následující informace:
  1. Zda stačí překlad svázat s fotokopií, nebo je nutné anglický překlad svázat s originálem českého oddacího listu.
  2. Zda český oddací list musí být nejprve legalizovaný apostilním razítkem na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky, nebo ne.
  3. Zda úřad preferuje, aby na překladatelské doložce bylo ověřovací kulaté razítko s českým státním znakem, nebo členská přelepka britské překladatelské organizace The Institute of Translation and Interpreting.
 2. V případě, že stačí překlad svázat s kopií, oddací list oskenujte a zašlete jej jako přílohu na emailu.
 3. Uveďte také vaši adresu, na kterou chcete překlad poslat. Milada Vám sdělí cenu za překlad a poštovné a zašle Vám údaje pro provedení platby, buď převodem na bankovní účet, nebo přes PayPal.
 4. Pokud je nutné překlad svázat s originálem, oddací list zašlete jako doporučenou zásilku na adresu:

  Milada Cogginsová Zajíčková
  Absolute Czech Translations
  60 Nobles Close
  Grove
  Wantage
  Oxfordshire
  OX12 0NR
  United Kingdom

 5. Uveďte také vaši adresu, na kterou chcete překlad poslat. Milada Vám sdělí cenu za překlad a poštovné a zašle Vám údaje pro provedení platby, buď převodem na bankovní účet, nebo přes PayPal.

Úřední překlady oddacích listů jsou obvykle provedeny nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení dokumentu a platby a zaslány zpět klientovi jako doporučená zásilka. Nicméně pokud překlad potřebujete spěšně, je možné zaslat vám jej v kratší době jako spěšnou zásilku. Za spěšné překlady mohou být účtovány vyšší sazby.


Užitečné kontakty

Ministerstvo zahranicních vecí CR (Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic)
Odbor konzulárních cinností- referát legalizace (Legalisation department)
Hradcanské nám. 5
110 00 Praha
Ceská republika
Phone: 224 18 2188, 224 18 2153
Fax: 224 18 2527
Email: 
Web: http://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/overovani_listin/

Webové stránky vytvořila společnost Acorn Web Design, Wantage, Oxfordshire