Zvolte si váš jazyk

Ověřené překlady

Ověřený překlad je překlad úředního dokumentu, který musí být vyhotoven v listinné podobě a svázaný s originálem nebo fotokopií dokumentu ve výchozím jazyce a s překladatelskou doložkou.

V České republice a ve Velké Británii existují jiné zákonné požadavky ohledně toho, jaké náležitosti musí mít překladatelská doložka, aby byl překlad uznán úřady dané země.

Ve všech zemích však platí, že oficiální překlad úředního dokumentu musí obsahovat následující výtisky, které musí být napevno svázány červenobílomodrým provázkem (trikolórou)

  1. Originál (nebo pokud možno alespoň ověřenou kopii originálu) ve výchozím jazyce
  2. Překlad do cílového jazyka
  3. Překladatelskou doložku, na které jsou uvedeny kontaktní údaje překladatele a prohlášení, že překlad je přesný, správný a úplný a obsahově odpovídá původnímu dokumentu. Tím překladatel dává záruku za kvalitu a přesnost překladu. Všichni profesionální překladatelé mají profesionální pojištění proti škodám vzniklým při výkonu povolání a obvykle jsou zaregistrovaní u některé profesní lingvistické organizace.

Legislativa týkající se úředních překladů v České republice

V České republice existují takzvaní “soudní tlumočníci“, kteří musí mít potřebné kvalifikace a jsou jmenováni jejich regionálním krajským soudem podle zákona číslo 36/1967 sb. Každý tlumočník od daného soudu získá ověřovací kulaté soudní razítko s českým státním znakem. Takzvané “soudní překlady“ neboli překlady úředních dokumentů, musí být svázány s překladatelskou doložkou, na které musí být otisk razítka zaregistrovaného soudního tlumočníka.

Milada Cogginsová Zajíčková dodává překlady úředních dokumentů opatřené výše zmíněným kulatým soudním ověřovacím razítkem s českým státním znakem, jaké požadují české úřady a také Konzulát České republiky v Londýně.


Legislativa týkající se úředních překladů ve Velké Británii

Ve Velké Británii neexistuje žádný zákon, který by určoval, kdo může nebo nemůže vystavit překlad úředního dokumentu opatřený překladatelskou doložkou. Nicméně, profesionální překladatelé jsou vždy připraveni ručit za kvalitu své práce, mají profesionální pojištění proti škodám vzniklým při výkonu povolání a členství u některé profesní organizace. Milada Cogginsová Zajíčková má členství jako kvalifikovaná tlumočnice a kvalifikovaná překladatelka u britské lingvistické organizace The Institute of Translation and Intepreting (MITI).

Všechny překlady úředních dokumentů z češtiny do angličtiny jsou svázány s překladatelskou doložkou a opatřené přelepkou s logem Institute of Translation and Interpreting. Takto prezentované překlady jsou uznávány všemi anglickými úřady, jako je například Home Office (Ministerstvo vnitra Velké Británie), UK Border Agency (pohraniční stráž), matriční úřady, ambasády, banky, vzdělávací instituce, NARIC, OFSTED, NMC, a další instituce.


Ověřené Překlady Úředních Dokumentů

Webové stránky vytvořila společnost Acorn Web Design, Wantage, Oxfordshire