Zvolte si váš jazyk

English Into Czech Certified Translations (CZECH)

Absolute Czech Translations nabízí ověřené překlady úředních dokumentů z angličtiny do češtiny a z češtiny do angličtiny. Obvykle jsou požadovány u dokumentů, které vydaly matriky, soudy, vládní úřady, atd., například rodné listy, oddací listy, vysvědčení o způsobilosti k uzavření manželství, soudní rozsudky, úmrtní listy, lékařské zprávy nebo úřední korespondence, atd. Ověřené překlady, které firma Absolute Czech Translations dodává, splňují zákonné požadavky a jsou vždy přijaty českými i britskými úřady, jako jsou matriční úřady, imigrační úřad, vzdělávací instituce, soudy, banky, vládní organizace, právní firmy, zaměstnavatelé, atd. a také zastupitelskými úřady cizích zemí (Velvyslanectví, ambasády, konzuláty)

Všechny ověřené překlady úředních dokumentů z angličtiny do češtiny jsou zkontrolovány další profesionální českou překladatelkou a opatřeny překladatelskou doložkou s kulatým ověřovacím razítkem s českým státním znakem, jaké požadují české úřady (včetně Zvláštní matriky v Brně, Konzulátu České republiky v Londýně, městskými úřady a matrikami v České republice, atd.)

Překlady úředních dokumentů s češtiny do angličtiny jsou svázány s překladatelskou doložkou a opatřené přelepkou s logem profesní britské překladatelské organizace Institute of Translation and Interpreting. Takto prezentované překlady jsou uznávány všemi anglickými úřady.

Milada Cogginsová Zajíčková pracuje jako profesionální překladatelka na volné noze a je zapsána u Konzulárního oddělení České ambasády v Londýně jako na seznamu dodavatelů jazykových služeb.

Níže jsou uvedeny příklady dokumentů, u kterých je obvy.


Certified translations into Czech of English personal documents issued by registry offices or courts


Certified translations into Czech of English official and legal documents issued by government authorities or created by legal professionals


Certified translations into Czech of English education and qualification certificates

Angliské školní vysvědčení


Webové stránky vytvořila společnost Acorn Web Design, Wantage, Oxfordshire