Zvolte si váš jazyk

Simultánní tlumočení čeština – angličtina

situacích, kde ne všichni čeští a slovenští účastníci hovoří dokonale anglicky a kdy není čas nebo možnost, aby mluvčí či přednášející dělali pravidelné pauzy pro konsekutivní tlumočení, je simultánní tlumočení jediným možným řešením.

Simultánní tlumočení je tlumočení současné. To znamená, že tlumočník nečeká, až řečník domluví, aby začal tlumočit, ale tlumočí téměř současně s řečníkem. Při simultánním tlumočení tlumočník musí být schopen aktivně poslouchat řečníka hovořícího v jednom jazyce, dělat si poznámky, které mu pomohou vystihnout myšlenku a tón projevu, a zároveň formulovat myšlenku a mluvit v druhém jazyce. Simultánní tlumočení je psychicky náročná práce a proto tlumočníci vždy pracují v párech a střídají se po 15 až 20 minutách.


Nabízené simultánní tlumočnické služby

Česká konferenční tlumočnice ve Velké Británii

Aby tlumočník byl schopen tlumočit simultánně na slušné úrovni, musí mít širokou slovní zásobu, musí umět rychle uvažovat v obou jazycích a pro každou zakázku by si měl předem nastudovat dané téma a osvojit si odbornou terminologii.

Milada Cogginsová Zajíčková je česká rodilá mluvčí, od roku 1997 žije v Anglii a od roku 2001 pracuje jako tlumočnice a překladatelka anglického jazyka na volné noze. Má výborné znalosti angličtiny, mnohaleté zkušenosti překladů a tlumočení dlouhé řady různých odborných témat a dokáže kvalitně tlumočit z angličtiny do češtiny a také z češtiny do angličtiny a poskytnout jak konsekutivní tlumočení, tak i tlumočení simultánní.

Ačkoliv Milada žije trvale ve Velké Británii, průběžně sleduje dění v České republice a téměř denně se dívá na české televizní zprávy. Během sledování českých televizních kanálů má spoustu příležitostí procvičovat si simultánní tlumočení tím, že anglickým členům své rodiny tlumočí komentáře dokumentárních pořadů, filmové dialogy nebo televizní zprávy.

Poprvé měla příležitost vyzkoušet si kabinové tlumočení během školení pořádané ITI na Universitě v Leeds v roce 2008.

Šeptané simultánní tlumočení mnohokrát uplatnila během různých školení, prezentací a také soudních jednání.

Milada v minulosti pracovala jako právní sekretářka u dvou britských právních firem a má praktickou znalost právního a obchodního prostředí a právní terminologie.

V listopadu 2012 tlumočila pro delegaci senátního výboru ČR během jejich třídenní návštěvy ve Velké Británii – setkání ve Sněmovně lordů, na britském Ministerstvu dopravy, Ministerstvu pro životní prostředí, potravinářství a záležitosti venkova (DEFRA) a během návštěvy Královské zemědělské školy v Cirencesteru.


Kvalifikace v oborech tlumočení a právo

V roce 1999 získala s vyznamenáním kvalifikaci Paralegal u britské organizace Institute of Legal Executives (ILEX). Zvolila si moduly: Právní prostředí, Všeobecné právní principy, Maloobchod a práva spotřebitelů a Evropské právo. Tento modul zahrnoval témata: Historické pozadí EU, Evropské instituce, Zdroje práva Evropské komise, Vnitřní trh, Zákon o konkurenci, Evropská sociální charta and Politika Evropského společenství.

V roce 2002 získala kvalifikaci Diplom v oboru tlumočení pro veřejné služby – modul právo (Diploma in public Service Interpreting – DPSI Law). Podmínkou složení zkoušky byly, mimo jiné, úkoly: konsekutivní a simultánní tlumočení do angličtiny a konsekutivní a simultánní tlumočení do češtiny.

Díky této kvalifikaci v Anglii již řadu let poskytuje tlumočení jako soudní tlumočnice pro policii, soudy, vězeňskou službu, právní poradce, úřad sociální péče a další státní organizace.

S terminologií práva EU se pravidelně setkává během překladů dokumentů. Mimo jiné přeložila Zprávu Evropské sociální sítě (European Social Network) na vytváření komunitní péče a tlumočila během školení charitativní organizace Action for Children týkající se sociální politiky, péče o dítě a pravidla adopce v evropských státech.


Jak si objednat simultánní tlumočení

Pro řádnou přípravu na simultánní tlumočení Milada potřebuje znát datum, časový harmonogram a místo konání akce, během které bude tlumočit. Podle potřeby s klientem probere podrobnosti týkající se cesty a ubytování, obzvlášť pokud se jedná o konferenci, která se koná v jiné zemi než v Anglii. V každém případě od klienta bude žádat podrobné informace o dané konferenci, semináři nebo přednášce, aby se na dané téma mohla řádně připravit.

Milada je na požádání schopná předložit Výpis z rejstříku trestů Velké Británie (CRB Enhanced Disclosure).

Na dobré přípravě tlumočnice do značné míry závisí kvalita poskytnutého tlumočení, spokojenost posluchačů, úspěch řečníka tím pádem i úspěch klienta, který danou akci pořádá.


Cenové sazby účtované za simultánní tlumočení

Jelikož jsem tlumočnice na volné noze, moje cenové sazby za simultánní konferenční tlumočení jsou nižší ve srovnání s tím, jaké sazby si účtují agentury. Nemám pevně stanovené ceny. Přesné ceny za každou konkrétní zakázku jsou s klienty dohodnuty individuálně.

Webové stránky vytvořila společnost Acorn Web Design, Wantage, Oxfordshire