Zvolte si váš jazyk

Právní překlady angličtina čeština

Absolute Czech Translations nabízí překlady právních dokumentů z angličtiny do češtiny a z češtiny do angličtiny právním firmám, komerčním společnostem, vládním organizacím a soukromým osobám.

Milada Cogginsová Zajíčková je profesionální překladatelka na volné noze specializovaná na anglický a český jazyk.

V roce 1999 získala s vyznamenáním kvalifikaci Paralegal u britské organizace Institute of Legal Executives (ILEX). Zvolila si moduly: Právní prostředí, Všeobecné právní principy, Maloobchod a práva spotřebitelů a Evropské právo. Tento modul zahrnoval témata: Historické pozadí EU, Evropské instituce, Zdroje práva Evropské komise, Vnitřní trh, Zákon o konkurenci, Evropská sociální charta and Politika Evropského společenství. V minulosti pracovala jako právní sekretářka pro dvě britské právní firmy a má dlouholeté zkušenosti překladů právních a obchodních dokumentů.

Milada je schopná kvalitně přeložit právní texty z angličtiny do češtiny a z češtiny do angličtiny a dodat ověřené překlady úředních dokumentů opatřené překladatelskou doložkou, které splňují požadavky českých a také britských úřadů.

Firma Absolute Czech Translations poskytuje překlady právních dokumentů právním firmám a komerčním společnostem, které požadují české překlady právních dopisů, právních dokumentů, jako jsou například obchodní smlouvy, pravidla a podmínky obchodní spolupráce, znalecké posudky, soudní rozsudky, dohody, pracovní smlouvy, úřední napomenutí, atd. Dále poskytuje překladatelské služby vládním organizacím, jako je policie, soudy, organizace pro podporu svědků, Královská prokuratura, systém trestního soudnictví, úřad sociálního zabezpečení, britská organizace pro svěření dítěte do péče CAFCAS a různé další organizace veřejné správy.

Milada Cogginsová Zajíčková poskytuje právní překlady také soukromým osobám, které potřebují přeložit právní dokument, jako je nájemní smlouva, soudní předvolání, rozhodnutí soudu, soudní rozsudek o rozvodu manželství, soudní rozsudek o přidělení dítěte do péče, dokumenty týkající se dědického řízení, závěť, plná moc, výpis z katastru nemovitostí, lékařský posudek, pojistná smlouvu, úmrtní list nebo dopis od advokáta či banky, atd.

Milada je schopná na požádání předložit svůj výpis z rejstříku trestů, osvědčení o získaných kvalifikacích, a pokud je to nutné, před zahájením práce na překladu podepsat dohodu o zachování mlčenlivosti.

Příklady právních dokumentů, které firma Absolute Czech Translations v minulosti přeložila:


Webové stránky vytvořila společnost Acorn Web Design, Wantage, Oxfordshire