Zvolte si váš jazyk

Medicínské překlady angličtina čeština

Absolute Czech Translations poskytuje překlady dokumentů týkající se zdraví, lékařské péče a léčivých přípravků z češtiny do angličtiny a z angličtiny do češtiny. V minulosti přeložila medicínské dokumenty, jako jsou například lékařské zprávy, propouštěcí zprávy z nemocnice, výsledky zdravotních testů, pitevní zprávy, pozvánky na vyšetření nebo návštěvu lékaře, posudky o pracovní schopnosti pro lidi, kteří utrpěli pracovní úraz nebo trpí nemocí z povolání, informační letáky týkající se zdravotní péče, pokyny k užívání léčivého přípravku, příbalové letáky léčivých přípravků, informace pro balení léčiv a zdravotních pomůcek, souhrn údajů o přípravku (Summary of Product Characteristics – SPC) a Quality Review of Documents (QRD).

Milada Cogginsová Zajíčková je česká překladatelka na volné noze s rozsáhlými znalostmi medicínské a lékařské terminologie. Má dlouholeté zkušenosti s překlady medicínských, lékařsko-právních a farmaceutických textů z angličtiny do češtiny a z češtiny do angličtiny.

Milada kromě překladů medicínských dokumentů poskytuje také tlumočení angličtina -čeština a angličtina – slovenština, buď při osobních schůzkách, nebo po telefonu. V minulosti poskytla tlumočení řadě poskytovatelů zdravotní péče v Anglii, jako jsou obvodní lékaři, nemocniční oddělení, zdravotní pohotovost, zubaři, porodnice, oddělení chirurgie, psychologové, atd.

Webové stránky vytvořila společnost Acorn Web Design, Wantage, Oxfordshire