Zvolte si váš jazyk

Revize překladů

Kromě překladatelských služeb překladatelská firma Absolute Czech Translations poskytuje také kontrolu a korektury překladů z angličtiny do češtiny a z češtiny do angličtiny, které vytvořili jiní překladatelé.

Překladatelství je duševně náročná práce a kde je nezbytné zajistit naprostou přesnost překladu, doporučuje se nechat překlad dodatečně zkontrolovat u dalšího profesionálního překladatele, který se na překlad může podívat „čerstvýma očima“. U každé důležité písemné komunikace je dobré řídit se pravidlem „víc očí víc vidí“. Zejména pokud se jedná o překlady právních, technických nebo marketingových dokumentů, je naprosto nezbytné zajistit, aby překlad byl přesný, správný a úplný.

Milada Cogginsová Zajíčková je profesionální překladatelka anglického a českého jazyka a má řadu let zkušeností s prováděním kontroly a korektur překladů. Kompletní proces kontroly kvality dodaných překladů.

Milada je na žádost klienta schopná zajistit, aby překlady, které provedla ona sama, následně zkontrolovala její dlouholetá kolegyně – další profesionální kvalifikovaná překladatelka českého a anglického jazyka. Klient tím pádem nemusí obětovat svůj čas na vyhledávání jiného korektora a obdrží kompletní zkontrolovaný překlad ve výborné kvalitě.

Webové stránky vytvořila společnost Acorn Web Design, Wantage, Oxfordshire